lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-04-08012021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 04-08/01/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 04-08/01/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 04-08/01/2021

Thời gian 

Sáng

Chiều

Thứ hai,

04/01/2021

- 7h00: Lãnh đạo hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

- 8h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp chi bộ KHTH.

- 8h00: Phòng Quản lý XDTNMT tham gia xác định toạ độ trên bản đồ Hiệp ước đường Biên giới Việt Nam-Lào để xác định phạm vi xây dựng công trình Kho ngoại quan cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Nông lâm nghiệp Đông Dương (tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 14h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; Công ty ĐTPTHT làm việc với các ngành về đánh giá hiện trạng Dự án Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đắk Kôi - Kon Tuy Neak (tại trụ sở Công ty ĐTPTHT).

 

Thứ ba,

05/01/2021

- Làm việc.

 

- Làm việc.

Thứ tư,

06/01/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

07/01/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

08/01/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Top page Desktop