lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-03-0782020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 03-07/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 03-07/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 03-07/8/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

03/8/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Thứ ba,

04/8/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng QLXDTNMT; Cty ĐTPTHT làm việc với huyện Đăk Tô.

- 8h00: Phòng Quản lý XDTNMT phối hợp với các ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư của hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình.

- 14h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung - Phó trưởng ban; Công ty ĐTPTHT làm việc với các đơn vị về triển khai dự án đầu tư tại KCN Sao Mai (phòng họp số 2).

 

Thứ tư,

05/8/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

06/8/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

07/8/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop