lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-02-06112020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 02-06/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 02-06/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 02-06/11/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

02/11/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban Hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (PH số 1).

- 14h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; phòng Quản lý XDTNMT họp với các ngành về xem xét, đề xuất một số nội dung về điều chỉnh chức năng sử dụng đất công nghiệp trong KCN Sao Mai (tại phòng hợp số 2).

Thứ ba,

03/11/2020

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; Công ty ĐTPTHT họp sau kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (Tại tru sở HĐND - UBND xã Hòa Bình).

- Làm việc.

Thứ tư,

04/11/2020

-  8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; phòng QLĐT; XDTNMT; KHTH làm việc với Đoàn thanh tra (phòng họp số 2).

- Làm việc.

Thứ năm,

05/11/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

06/11/2020

-  8h00: Công ty ĐTPTHT làm việc với Đoàn thanh tra (trụ sở Công ty).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop