le-ket-nap-dang-vien

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Article

Chiều ngày 12/9, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thanh Trang – Chuyên viên Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế.

Dự lễ kết nạp có đại diện Đảng ủy, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại diện Chi ủy các Chi bộ, đại diện BCH Đoàn cơ sở, BCH Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí là quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Thái Thanh Bình - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của BTV Huyện ủy Ngọc Hồi cho đồng chí Phan Thanh Trang và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phan Thanh Trang trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop