kiem-tra-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep-tinh-kon-tum-nam-2022

Kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2022.

Kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2022.

Article

Ngày 09/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 65/KH-BQLKKT về việc Kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2022.

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop