ket-qua-xu-ly-don-kien-nghi-cua-cong-dan

Kết quả xử lý đơn kiến nghị của công dân

Kết quả xử lý đơn kiến nghị của công dân

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bà Phùng Thị Bình, thường trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban quản lý Khu kinh tế có văn bản trả lời như sau:

 

Ban quản lý Khu kinh tế đã có nhiều văn bản gửi Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum để giải quyết các kiến nghị của công dân nhưng đến nay Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum không có văn bản trả lời và không tháo dỡ công trình trái phép theo Kết luận Thanh tra số 92/KL-TTr ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Thanh tra tỉnh Kon Tum thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Bà Phùng Thị Bình, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất đã bị thu hồi tại Khu III- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Lô quy hoạch C2, Khu III, Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Diện tích: 500m2). Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 29/02/2020.

Quá thời hạn nói trên mà Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum không tháo dỡ, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ đề nghị chính quyền địa phương tháo dỡ hoặc giao công trình nói trên cho Bà Phùng Thị Bình tạm thời quản lý[1]. Nếu Bà Phùng Thị Bình có nhu cầu sử dụng công trình thì phải đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi đánh giá mức độ an toàn của công trình, nếu đảm bảo an toàn mới được sử dụng.

2. Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi giải quyết việc Bà Phùng Thị Bình đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định (Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp liên quan đến việc quản lý quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

 

[1]  Hiện nay, Bà Phùng Thị Bình đang sử dụng công trình này.

Top page Desktop