ket-qua-kiem-tra-xac-minh-tinh-trang-gay-o-nhiem-moi-truong-tai-nha-may-san-xuat-vien-nen-nang-luong-cua-cong-ty-tnhh-mtv-nang-luong-an-viet-phat

Kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát

Kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát

Article

Ngày 14/3/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 238/BQLKKT-XDTNMT về Kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát. Cụ thể như sau:

Căn cứ Văn bản số 569/STNMT-MT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị kiểm tra, xác minh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát.

Ngày 13/3/2023, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh Kon Tum (trước đây là Công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát) tại Lô C5+ C6, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum (Có biên bản làm việc kèm theo) với kết quả sơ bộ như sau:

1. Kết quả kiểm tra thực tế:

- Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy viên nén năng lượng đang hoạt động vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu máy móc thiết bị. Đã đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường được cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Bằng trực quan, Đoàn kiểm tra có ghi nhận tiếng ồn tại khu vực băm, nghiền;

- Hệ thống cây xanh xung quanh có trồng với mật độ khoảng 5%;

- Vỏ cây, mùn cây… phát sinh trong sản xuất (theo báo cáo của Công ty dùng làm nhiên liệu đốt cho lò sấy) chưa được thu gom vào hệ thống thu gom theo quy định.

2. Về định lượng để đánh giá chất lượng không khí:

Ban quản lý khu kinh tế đã thuê Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum lấy mẫu để phân tích chất lượng không khí (lấy 03 mẫu, trong đó: 01 mẫu trong khu vực sản xuất của nhà máy, 02 mẫu dọc phía ngoài hàng rào khu vực nhà máy nơi có ý kiến kiến nghị của cử tri), sau khi có kết quả phân tích, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

3. Các giải pháp khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn:

Qua kết quả kiểm tra thực địa, nhằm khắc phục kịp thời một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh Kon Tum, Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các nội dung sau:

- Để hạn chế phát tán bụi và tiếng ồn ra môi trường xung quanh yêu cầu chủ cơ sở có biện pháp che chắn, giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh tại khu vực băm, nghiền nguyên liệu. Vận hành đầy đủ hệ thống xử lý khí thải theo giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Trồng cây xanh khu vực khuôn viên nhà máy để che chắn giảm thiểu bụi, tiếng ồn, đảm bảo diện tích cây xanh theo quy định;

- Thường xuyên nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng hệ thống ống khói đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt để xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường;

- Tiến hành phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định. Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh nhà xưởng, không để rơi vãi bụi, mùn cưa tại khu  vực sân bãi chứa nguyên liệu làm tăng nguy cơ phát tán bụi ra môi trường;

- Liên hệ, hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định;

- Đề nghị chủ cơ sở hạn chế vận hành sản xuất trong giờ cao điểm (thời gian từ 11h30-13h trưa và từ 21h-6h sáng hôm sau) để đảm bảo giảm thiểu tối đa tiếng ồn và bụi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty hoàn thành các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng liên quan để theo dõi, giám sát trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Hạng mục cây xanh đơn vị sẽ hoàn thành sau khi nghiệm thu toàn phần dự án). Sau thời hạn trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện, nếu chủ cơ sở chưa thực hiện các nội dung theo yêu cầu trên, Ban quản lý sẽ xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop