huong-dan-thu-hoi-dat-sau-thoi-gian-thanh-tra-kiem-tra-va-sau-thoi-gian-gia-han-tien-do-su-dung-dat

Hướng dẫn thu hồi đất sau thời gian thanh tra, kiểm tra và sau thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất

Hướng dẫn thu hồi đất sau thời gian thanh tra, kiểm tra và sau thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất

Article

Ngày 17/8/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 793/BQLKKT-XDTNMT về hướng dẫn thu hồi đất sau thời gian thanh tra, kiểm tra và sau thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop