hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2024

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Article

Thực hiện Công văn số 1218-CV/TĐTN-PT ngày 02/04/2024 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về việc ban hành chuyền đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và Công văn số 138-CV-ĐTN ngày 09/04/2024 của Ban thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Chiều ngày 15/04/2024, Ban chấp hành Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  tình thần tập luyện thể dục thể thao tại Hội trường trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nội dung chính sau:

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập luyện thể dục thể thao.

- Tấm gương Hồ Chí Minh về tập luyện thể dục thể thao.

- Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao.

- Tinh thần luyện tập thể dục, thể thao của Đoàn viên, thanh niên Việt Nam hiện nay.

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tinh thần tập luyện thể dục, thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đoàn viên, thanh niên.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Ban chấp hành Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt và yêu cầu Đoàn viên thanh niên Chi đoàn học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tập thể, cá nhân.

Rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục, thể thao là một trong những yêu cầu cấp thiết của mỗi người, nhất là đối với tầng lớp Đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ bởi đó là yếu tố nền tảng, tiên quyết giúp Đoàn viên thanh niên có thể lĩnh hội tri thức, tích cực học tập, rèn luyện, trở thành con người phát triển toàn diện, chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai. Đoàn viên, thanh niên cần không ngừng cố gắng noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình thành cho mình ý thức và thói quen rèn luyện sức khỏe liên tục, nâng cao tầm vóc, thể trạng và sức bền để trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp của Đảng và dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, đưa Việt Nam “sánh vai với những cường quốc năm châu” như mong muốn lúc sinh thời của Người./.

Nguyễn Đăng Huy - Bí thư Chi đoàn

Top page Desktop