hoi-nghi-kiem-diem-tu-phe-binh-va-phe-binh-nam-2017

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017

Article

Ngày 22/12, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2017. Dự Hội nghị về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí Đảng ủy viên và chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Về phía Huyện ủy Ngọc Hồi có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Tổ theo dõi chỉ đạo kiểm điểm của Huyện ủy Ngọc Hồi.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 cho thấy, tập thể Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn kiên định, vững vàng và trung thành với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Đã thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển KKT, KCN, CCN trong năm. Trong sinh hoạt, công tác, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, dành nhiều thời gian bàn công tác chuyên môn; nội bộ đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, biết phát huy vai trò của các phòng, đơn vị chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Đ/c Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị)

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Chưa có giải pháp hiệu quả trong việc khai thác quỹ đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để phát triển hạ tầng. Việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng còn chậm. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào KKT, CCN gặp nhiều khó khăn. Tại KCN Hòa Bình, còn để xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đất chưa hiệu quả. Công tác điều chỉnh vị trí KCN Hòa Bình (giai đoạn II) còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư hạ tầng KCN. Việc thu hút đầu tư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Đăk La chưa đạt yêu cầu.

Văn phòng

Top page Desktop