dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-04-du-an-tren-dia-ban-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Article

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã thống nhất chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 04 dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, theo đó thống nhất điều chỉnh thông tin, mục tiêu, quy mô dự án đối với các dự án của nhà đầu tư, gồm:

(1) Dự án: Trang trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng tái tạo Hoàng Gia tại thôn Nông Kon, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Gia;

(2) Dự án: Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái tại thôn Ngọc Tiền, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần năng lượng Tây Nguyên Xanh;

(3) Dự án: Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái tại thôn Ngọc Tiền, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần năng lượng Hoa Tây Nguyên;

(4) Dự án: Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái tại thôn Ngọc Tiền, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần năng lượng Highland.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh của các dự án trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và yêu cầu nhà đầu tư khi thực hiện dự án phải đảm bảo theo đúng các quy định sau đây:

(1) Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

(2) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

(3) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, nếu Nhà đầu tư không hoàn thành các mục tiêu, quy mô, tiến độ dự án nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 1, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop