dang-uy-ban-quan-ly-khu-kinh-te-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tu-tuong-ve-noi-dung-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong

Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Article

Ngày 06/4/2023, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 402-CV/ĐU triển khai đến Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 1116-CV/ĐUK, ngày 31-03-2023 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) yêu cầu:

1. Các chi bộ trực thuộc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ.

2. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị thực hiện theo Phần II, Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08-03-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương (gửi kèm theo), trong đó chú trọng liên hệ thực tiễn tại cơ quan; nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị phải được thực hiện thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, như Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9…

Xem tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop