dang-bo-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-tham-du-hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2023

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Article

Chiều 24/4, Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh (điểm cầu chính) có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

(Đại biểu tham dự tại Điểm cầu chính: Hội trường Ngọc Linh thành phố Kon Tum)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham dự tại 02 điểm cầu (điểm cầu 186 U Re, thành phố Kon Tum và điểm cầu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum) với 104 Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia.

(Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại 186 U Re, thành phố Kon Tum và tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y)

Tại Hội nghị, các Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nghe đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh truyền đạt các nội dung chủ yếu của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là cuốn sách được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết dựa trên nền tảng những đúc rút từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, từ đó tiếp tục khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình xung đột Nga - Ukraine trong hơn một năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Cuối cùng Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Thủy quán triệt nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

(Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm góp phần bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” với phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; Bản chất thực sự của cuộc xung đột Nga - Ukraine trong hơn một năm qua và qua đó nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; Thông qua chuyên đề Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng đường lối quần chúng để làm tròn trách nhiệm được giao.

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop