chuong-trinh-gap-go-doi-thoai-giua-chu-tich-ubnd-tinh-voi-thanh-nien-nam-2024

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024

Article

Chiều ngày 12/04/2024, toàn thể đoàn viên Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế cùng hơn 1.000 Đoàn viên thanh niên tham gia Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Kon Tum với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” do UBND tỉnh tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh và trực tuyến tại điểm cầu thành phố Kon Tum và các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình tại điểm cầu tỉnh tại Hội trường Ngọc Linh có đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nghe Minh Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và các đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin nhanh tình hình triển khai công tác chuyển đổi số đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh theo chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt của Đoàn”, phương hướng và nhiệm vụ triển khai công tác Chuyển đổi số trong năm 2024.

Đoàn viên Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế và các đoàn viên, thanh niên đã có 18 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề chính: Giải pháp trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số tại các khu vực khó khăn; định hướng cho giới trẻ tham gia mạng xã hội an toàn, tránh các loại đối tượng lợi dụng công nghệ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; giải pháp ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc; việc hỗ trợ, khuyến khích các tổ công nghệ số cộng đồng; quá trình triển khai mô hình các khu dân cư thông minh, Khu dân cư Nông thôn mới thông minh; việc định hướng cho người dân trong tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia nghĩa vụ; cơ chế thu hút đoàn viên, thanh niên sau khi ra trường trở về địa phương làm việc…

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã thông tin nhanh kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số của ĐVTN trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các ngày hội, hội nghị, hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tham gia tổ công nghệ số cộng đồng như tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực số, nâng cao các kỹ năng quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện dành cho hơn 1500 cán bộ Đoàn, Hội phụ trách và các bạn Tình nguyện viên, vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử, tập huấn kỹ năng tiêu thụ hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử như tổ chức 97 hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, 232 hoạt động hỗ trợ thanh niên sử dụng thanh toán điện tử và 170 hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; duy trì hoạt động của 102 tổ Công nghệ số cộng đồng; tổ chức Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng điện tử bằng điện thoại thông minh như: thanh toán tiền điện, tiền nước; Vneid, app Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá, số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tính đến thời điểm tháng 3 năm 2024, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thực hiện số hóa 05 công trình cấp tỉnh và 14 công trình cấp huyện, tiêu biểu như: Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, Bia Chiến thắng Plei Kan, Ngọc Hồi; Di tích lịch sử Ngục Kon Tum; Ngục Tố Hữu,...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp thu các ý kiến của các đoàn viên, thanh niên và ý kiến của lãnh đạo tỉnh trả lời tại buổi đối thoại; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đối với những nội dung chưa được giải đáp, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản thông qua Tỉnh đoàn.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn mong muốn đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là tham gia tích cực vào quá trình Chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường học hỏi, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng các kiến thức đó vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; phấn đấu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trở thành động lực, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian tới Chi Đoàn Ban quản lý Khu kinh tế sẽ triển khai và thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng gắn với các hoạt động chuyển đổi số; tiếp tục quan tâm mọi mặt để thanh niên và phong trào thanh niên ngày càng phát triển; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số nói riêng.

Nguyễn Đăng Huy - Bí thư chi đoàn

Top page Desktop