chi-bo-van-phong-to-chuc-le-ket-nap-dang-vien-moi

Chi bộ Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Chi bộ Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Article

Sáng ngày 03/11/2017, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hùng– Chuyên viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Dự lễ kết nạp có đại diện Đảng ủy, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại diện Chi ủy các Chi bộ, đại diện BCH Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí là quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Đào Nguyên Hòa - Bí thư Chi bộ Văn phòng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của BTV Huyện ủy Ngọc Hồi cho đồng chí Nguyễn Hhùng và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hùng trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Top page Desktop