chi-bo-quan-ly-dau-tu-to-chuc-dai-hoi-lan-ii-nhiem-ky-2020-2022

Chi bộ Quản lý Đầu tư tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Quản lý Đầu tư tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020-2022

Article

Ngày  27/12, tại Hội trường Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chi bộ Quản lý Đầu tư đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Mạnh Hải - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Đặng Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Huỳnh Quốc Trung, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Đại biểu đại diện 04 chi bộ trực thuộc, đại diện BCH công đoàn và BCH Chi đoàn và 08 đảng viên chính thức trong chi bộ.

Đại hội đã thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ trình Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm của Bí thư và Phó bí thư Chi bộ. Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020 – 2022.  

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, giữ các chức vụ như sau. Đồng chí Vũ Trọng Đại  - tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư; Đồng chí Hoàng Văn Kiều -  giữ chức Phó Bí thư. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - giữ chức Chi ủy viên.

Hoàng Văn Kiều

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop