Post

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhận các ý kiến đóng góp về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Top page Desktop