trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-kon-tum-–-mot-nam-nhin-lai

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Một năm nhìn lại

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Một năm nhìn lại

Article

Sau 1 năm chính thức đưa vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã khẳng định đây bước đột phá của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 lên 18 bậc và xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/Tu ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 7 năm 2020. Qua hơn một năm đi vào hoạt động, tuy vẫn còn những khó khăn vướng mắc ban đầu nhưng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình là điểm sáng trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Kon Tum, qua đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

Nếu như trước đây, muốn giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên thông người dân, doanh nghiệp phải đến nhiều nơi để giải quyết mất nhiều thời gian, công sức thì hiện nay người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công là có thể làm tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh. Cũng từ khi Trung tâm đi vào hoạt động việc giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh đảm bảo tính chuyên nghiệp hơn; tất cả các thủ tục hành chính; các quy trình, các bước; thời gian giải quyết; phí, lệ phí đều được công khai, minh bạch để người dân, doanh nghiệp được biết chính vì vậy tạo nên sự công bằng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao Trung tâm luôn luôn theo dõi sát việc giải quyết thủ tục hành chính, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 24/24 về thủ tục hành chính, từ đó để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn; chấm dứt tình trạng hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp từ đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận gần 39.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ giải quyết sớm trước thời hạn hơn 28.000 đạt tỷ lệ 73 %; số hồ sơ quá hạn 500 (tỷ lệ 2%).

Bên cạnh công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính, với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong một năm qua, Trung tâm đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành trưng tập cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ngành tiến hành tổng rà soát, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum nhằm hệ thống hóa và đảm bảo loại bỏ các thủ tục hành chính đã được thay thế bãi bỏ…Trên cơ sở rà soát đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 66 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh với 2.004 thủ tục (1.606 TTHC cấp tỉnh, 280 TTHC cấp huyện và 118 TTHC cấp xã); ban hành 26 quyết định phê duyệt danh mục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; 16 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Qua hoạt động rà soát, một số TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, đất đai đã được rút ngắn thời hạn giải quyết; các cơ quan, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm đơn giản hóa việc thực hiện, cắt giảm từ 40% đến 70% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính so với quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức, tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Tính đến nay, 10/10 huyện, thành phố, 102/102 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trong đó có 03 đơn vị cấp huyện (Ngọc Hồi, Đăk Glei, thành phố Kon Tum) đã chính thức đi vào hoạt động. Hầu hết Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đều được đầu tư đồng bộ, hiện đại; các đơn vị cấp xã đang trong quá trình đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức, tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã sẽ giúp cho công tác giải quyết thủ tục hành chính được công khai, minh bạch và được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn.

Từ tháng 10/2019, theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng Dịch vụ công được bàn giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Sau khi được tiếp nhận, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Kon Tum và các sở, ban, ngành rà soát, triển khai tích hợp 454 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành việc tích hợp thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với những kết quả đạt được đã nâng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 lên 18 bậc và xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

So với thời gian đầu mới đi vào hoạt động, hiện nay Trung tâm đã đi vào ổn định và chuyên nghiệp hơn; tổ chức, bộ máy được củng cố một bước, nhân sự chuyên trách của Trung tâm được tăng cường (trong tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm; bổ sung thêm 02 công chức, viên chức) giúp cho Trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, cuối năm 2019 Trung tâm đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các thủ tục đăng ký con dấu thứ hai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum; đồng thời cử 01 lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức 04 tại chỗ đối với lĩnh vực Giao dịch đảm bảo. Hiện tại việc giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực Giao dịch đảm bảo đã được cắt giảm hơn 70% thời gian (theo quy định là 8 tiếng nay giảm xuống còn không quá 2 tiếng).

Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tổ chức, công dân, cụ thể: phối hợp với Viễn thông Kon Tum tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo đúng yêu cầu về tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; đã tham mưu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết hợp tác với Zalo Việt Nam để triển khai tích hợp các ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum. Hiện nay người dân, doanh nghiệp chỉ cần quét mã QR là có thể biết được thông tin về tiến độ giải quyết hồ sơ; khi hồ sơ được giải quyết sớm trước hạn hoặc quá hạn hay cần bổ sung thành phần hồ sơ sẽ được thông báo qua tin nhắn ZMS của ứng dụng Zalo...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn đó là:

Thứ nhất, vẫn còn có lãnh đạo, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về nội dung, ý nghĩa của công tác cải cách thủ tục hành chính do vậy dẫn đến việc chưa quan tâm, đầu tư cho công tác cải cách thủ tục hành chính;

Thứ hai, về đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay hầu hết chưa được qua đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính chính vì vậy khi tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế; nhiều nội dung còn chậm và chất lượng chưa đảm bảo

Thứ ba, hiện nay, chủ trương của Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tuy nhiên qua thực tiễn thực hiện, cho thấy, kết quả giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4 vẫn đang còn thấp, thậm chí có lĩnh vực không phát sinh hồ sơ. Nguyên nhân của vấn đề này là người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà chỉ muốn đến trực tiếp Bộ phận Một cửa để giải quyết TTHC, bên cạnh đó điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc nộp hồ sơ trực tuyến đang còn hạn chế, nhất là ở những địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa do điều kiện kinh tế khó khăn nên không có máy vi tính kết nối internet, máy scan…dẫn đến nếu có nhu cầu thì cũng không thực hiện được.

Để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của tổ chức, cá nhân thời gian tới, Trung tâm sẽ thực hiện tốt các giải pháp đó là (1) cần tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; nâng cao nhận thức về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương; (2) phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương để tập trung tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp; (3) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở ban ngành; địa phương để làm tốt công tác tham mưu về cải cách thủ tục hành chính; (4) Theo dõi sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, địa phương để đôn đốc, nhắc nhở đồng thời xử lý hoặc đề xuất cơ quan hữu quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, hy vọng trong thời gian tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng – phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh./.

Theo kontum.gov.vn 

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop