chuong-trinh-“ca-phe-doanh-nghiep-doanh-nhan”

Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”

Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”

Article

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 203/TB-UBND về việc tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”.

Theo đó, Chương trình được tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 lần, vào ngày 15 hàng tháng (bắt đầu từ 08h00’-11h00’), trường hợp trùng Thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ thì chuyển sang buổi sáng của ngày kế tiếp.

 Địa điểm: Tại Nhà khách Hữu nghị, thành phố Kon Tum.

 Thành phần tham dự gồm có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nội vụ; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ngân  hàng  Nhà nước -Chi nhánh Kon Tum. Giám đốc các Trung tâm: Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Xúc tiến du lịch, Khuyến công - Xúc tiến Thương mại, Dịch vụ việc làm; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh.

Tùy vào nội dung chuyên đề, nội dung kiến nghị, phản ánh hằng tháng sẽ mời lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan cùng dự Chương trình.

  Doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự chương trình hằng tháng hoặc gửi các kiến nghị, phản ánh theo địa chỉ:

- Ông: Phạm Thế Đắc, Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, số điện thoại: 0988.422.252. Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Ông: Nguyễn Đình Bắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, số điện thoại: 0972.224.999. Địa chỉ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 198 bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Ông: Huỳnh Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, số điện thoại: 0965.002.329. Địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” được tổ chức với mục đích tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh Kon Tum với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là diễn đàn để chính quyền tỉnh Kon Tum lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của của doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời là nơi trao đổi, tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop